Share

Ngày: Tháng Bảy 5, 2022

Ngày: Tháng Bảy 5, 2022

IIT: CẤU TRÚC RÕ RÀNG

Tòa nhà Nghiên cứu Khoáng sản và Kim loại ( the Minerals and Metals Research Building) là dự án đã hoàn thành đầu tiên của Mies trong khuôn viên của Học viện Công nghệ Illinois (IIT), được thiết kế và xây dựng từ 1941 đến 1943. Tòa nhà đã gây được nhiều tiếng vang khi sử […]

read more
Contact Me on Zalo