Share

Thẻ: Video

JAPAN PAST AND PRESENT

Philip Drew có viết: “Ando quan niệm các công trình của ông như là nghệ thuật Đất, là những nơi bị chôn vùi đã đấu tranh một cách kịch tính hóa cuộc giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên để hiện diện trên trái đất này.” Xu hướng coi các công trình là nghệ thuật Đất được thể hiện một cách mạnh mẽ hơn trong các dự án Ngôi nhà Benesse, Bảo tàng Lịch sử Chikatsu-Asuka của Ando cũng cấp bằng chứng sống động về sự gắn bó của ông không chỉ với đất đai mà còn là lịch sử cổ đại của Nhật Bản.

read more
Contact Me on Zalo