Share

Ngày: Tháng Tư 15, 2022

Ngày: Tháng Tư 15, 2022

ROKKO HOUSING I – TADAO ANDO

Cái nhìn ban đầu về Rokko I cho thấy mối liên kết của nó với các công trình lân cận khác. Mặc dù hoàn toàn khác so với môi trường xung quanh, khu phức hợp tính đến cả địa hình của khu vực lẫn các khía cạnh nhất định của cấu trúc các công trình lân cận…

read more
Contact Me on Zalo